Esihistorialliset aseet ja niiden keksiminen

prehistoric-weapon-collectionKun ihmiset tajusivat, että maan sisällä olevia luonnonvaroja voitiin hyödyntää, perinteiset aseet korvattiin ja metallin työstäminen alkoi. Kuparilla oli suuri merkitys varhaisten sivilisaatioiden syntyyn, erityisesti Egyptissä, Roomassa, Kreikassa, Kiinassa ja Mesopotamiassa. Se pysyi pitkään ainoana metallina, jonka ihmiset tunsivat, ja se korvasi kiven aseiden osana.

Vähitellen myös muiden metallien käyttö yleistyi ja laajasta kirjosta arkeologisia löydöksiä, voi seurata sitä, kuinka aseet kehittyivät ajan saatossa ja miten uuden aseen keksiminen vaikutti muiden aseiden keksimiseen ja käyttöön.

Esimerkiksi heti jousen ja nuolen keksimisen jälkeen, siitä tuli hyvin suosittu väline, sillä se antoi käyttäjälleen paremman liikkuvuuden kuin esimerkiksi keihäs ja samalla sitä oli helppo käsitellä ja se oli tarkempi. Samalla siihen ei tarvittu yhtä paljon materiaalia, kuin keihääseen. Metsästäjille jousi ja nuoli muuttui elintärkeäksi välineeksi, sillä se takasi paljon helpomman saaliin, kuin keihäs.

Sama kuvio toistuu jatkuvasti historian ajan lehdillä. Pienikin uusi keksintö voi muuttaa maailmaa suuresti ja mahdollistaa täysin uusia reittejä kehityksessä. Kivi korvasi puun, metalli korvasi kiven, eikä jatkumo koskaan lopu.

Tämä sivusto on kuitenkin omistettu tarkastelemaan muinaisia aseita ja välineitä, sekä niiden käyttötarkoituksia. Sivustolla on esittelyssä useita eri välineitä, joista osa on vielä lähes muuttumattomana käytössä, kun taas muut ovat vaipuneet unohduksiin lähes kokonaan. Toisia taas saattaa löytää mitä ihmeellisimmistä rooleista ja uusista käyttötarkoituksista. Osa on samassa käyttötarkoituksessa, mutta niin muuttuneessa muodossa, ettei niitä edes tunnistaisi enää. Jokaisen esitellyn aseen kohdalla kerrotaan niiden rakenne pintapuolisesti ja se, miten ne on suunniteltu toimimaan. Samalla käydään lävitse niiden materiaalia ja alkuperäistä käyttötarkoitusta. Useimmista on myös selvillä varhaista alkuperää, ainakin hyvin lähelle keksimisaikaa.