Primitiiviaseet olivat varhaisimpia keksintöjä

Hunter_600x600Primitiiviaseet ovat välineitä, joita käytettiin esimerkiksi metsästämisessä ja taisteluissa varhaisina aikana. Ne voidaan jakaa eri luokkiin, joita on esimerkiksi pisto- ja lyömäaseet sekä projektiiliaseet.

Pisto- ja lyömäaseisiin kuuluvat esimerkiksi:

  • Pistokeihäs

Tässä pitkän ja hiotun kepin päähän on yhdistetty kivestä hakattu kolmion mallinen pää. Kivessä yksi päistä osoittaa kohtisuoraan eteenpäin samassa linjassa kuin keppi, jolloin sillä on helppo iskeä vastustajaa.

  • Nuija

Lyhyehkö, paksu ja raskaspäinen ase, jota käytetään muiden mukiloimiseen.

  • Taistelukirves

Nämä olivat perinteisestä kirveestä muutettu versio, jolloin ne sopivat paremmin taisteluihin. Niitä saattoi olla käytettäväksi joko yhdellä, tai kahdella kädellä.

Projektiiliaseisiin kuuluu esimerkiksi:

  • Varsijousi

Tämä on saanut alkuun juurensa käsijousesta. Varsijousessa on lyhyt ja jäykkä jousi, joka kiinnitetään tukkiin. Tukissa on myös laukaisukoneisto, jolloin voidaan ampua esimerkiksi vasamia tai nuolia.

  • Käsijousi

Tämä on vanhimpia käytettyjä aseita/työkaluja. Käsijousi koostuu joustavasta kaaresta, jonka päihin kiinnitetään jänne. Jännettä kiristetään vetämällä sitä taaksepäin, jolloin tähtäysvarren kohdalle, kaaren ja jänteen väliin asetettu nuoli saadaan pinkomaan eteenpäin.

  • Heittokeihäs

Tämä on vanhimpia metsästysvälineitä ja sitä käytettiin erityisesti pienten ja arempien eläinten metsästämiseen. Sillä on lähes sama rakenne kuin pistokeihäälläkin.

  • Linko

Myös paimenen lingoksi kutsuttu linko, on väline, jota käyttämällä voitiin singota esimerkiksi nuolia, kiviä tai kuulia. Se koostuu narusta, jonka keskellä on pesä, heitettävää asiaa vasten.

  • Bumerangi

Puinen levy, joka kaartuu mutkalle keskeltä, on bumerangiksi kutsuttu heittoase. Sitä käyttivät erityisesti Australian alkuasukkaat.

  • Vipukeihäs

Tämä on vipuvarsi, jonka avulla heitettiin esimerkiksi harppuunoita tai keihäitä ja sen alkuperä on jopa ennen jousen ja nuolen keksimistä. Se kepin palasesta, johon on kaiverrettu ura, tai jossa on oksamainen ulkonema. Tähän asetettu ohut keihäs saadaan lentämään helposti kymmeniä, jopa satoja metrejä, heilauttamalla vipukeihästä.

Yleensä oleellista primitiiviaseille on se, että niitä on käytetty lähinnä varhaisessa metallikaudessa ja kivikauden aikana. Osa näistä aseista on kuitenkin käytössä ympäri maailmaa nykyäänkin, vaikkakin ehkä muokatuissa muodossa. Historian kuluessa niillä on ollut suuri merkitys yhteiskuntien ja koko ihmiskunnan kehitykselle.