Varsijousta oli helppo käyttää

stretchVarsijousi on ase, joka perustuu perinteisen jousen tekniikkaan, ja siinä on kaksi horisontin mukaista kaarta, jotka on kiinnitetty tukkiin. Historian kirjoissa varsijousilla on merkittävä paikka sodankäynnin osalla, erityisesti Itä-Aasiassa, Euroopassa ja Välimeren alueella. Varsijousen keksiminen muinaisessa Kiinassa johti ammusaseiden roolin muuttumiseen täysin. Perinteiset jousi ja nuoli olivat jo pitkään olleet erikoistuneisuuden vaatinut ase, johon kouluttauduttiin lähes koko ikä. Jotta perinteistä jousta ja nuolia voitaisiin käyttää tehokkaasti ja tarkasti piti kehittää sekä fyysisiä taitoja, että silmän ja käden koordinaatiota ja refleksien toimintaa. Useimmissa kulttuureissa jousimies oli arvostettu ammatti ja tämän taitajia pidettiin suuressa arvossa. Ylempään luokkaan noustiinkin usein tavallisten kansalaisten keskuudesta, sillä tarvittavien ominaisuuksien ajateltiin olevat ihmisissä jo syntymästä asti, mikäli niitä oli. Näissä kulttuureissa ei uskottu siihen, että kovalla työllä ja panostuksella, voitaisiin saavuttaa samanlaista taitoa, kuin mihin syntymästään lähtien lahjakkaat jousiampujat pystyivät.

Varsijousi puolestaan oli ensimmäinen ammus ase, jonka tekeminen oli yksinkertaista, eikä se kustantanut paljoa. Samalla sen operointi oli yksinkertaista, eikä vaatinut erityisempiä taitoja, jolloin tavalliset rivisotilaatkin pystyivät käyttämään sitä tehokkaasti minimaalisella koulutuksella. Varsijousien edullisuus mahdollisti myös useille armeijoille tilaisuuden hankkia “jousiampujia” rivistöihinsä, ilman suurta rahakirstua, tai pitkää ja vaivalloista koulutusta.

Euroopassa varsijousesta tuli laajalti käytetty varhain keskiajalla. Tämä sai aikaansa suurten palkkasotureiden armeijan syntymisen, joissa suuri osa sotureista käytti varsijousta. Tämä johti vähitellen raskaasti varustettujen aristokraattisten ritareiden vähenemiseen ja lopulta katoamiseen. Lähikamppailuun koulutettuja yksilöitä ei enää tarvittu, sillä sodankäynti hoitui lähinnä pitkän kantaman aseilla ja niillä välineillä, jotka pystyivät suojaamaan pitkän kantaman aseita vastaan.

Moderneina aikoina tuliaseet ovat korvanneet varsijousen käytön esimerkiksi sodissa, mutta niitä nähdään vieläkin urheilutapahtumissa, metsästyksissä ja tilanteissa, joissa tarvitaan ehdottoman hiljaista asetta. Ensimmäiset todisteet vanhimmista varsijousista on löydetty Kiinasta kuudennelta vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua. Tarkasti ei voida kuitenkaan sanoa, missä Itä-Aasiassa se keksittiin, mutta sen alkuperä on tällä alueella. Myös antiikin Kreikassa ja Rooman imperiumissa varsijousi oli suuressa roolissa kaikissa maanpuolustukseen ja sotimiseen liittyvissä asioissa.