Metsästyslaki

post thumb
Jousipyssyharrastus
by Jonna/ on 17 Sep 2021

Metsästyslaki

Metsästystä ei saa harrastaa Suomessa kuten haluaa vaan sitä säätelevät useampikin laki. Perustana on kuitenkin metsästyslaki sekä metsästysasetukset, josta löytyvät tarkemmat säädökset. Näiden lisäksi on jonkin verran poikkeuslupia ja niihin liittyviä säädöksiä. Poikkeuslupia ovat muun muassa suurepetojen rauhoituksen poikkeamat sekä rauhoittamattomien lintujen sekä muiden riistalajien rauhoitusajoista poikkeaminen. Kun metsästykseen vahvasti voidaan liittää myös riistanhoito, niin siitä on säädetty riistahallintolaissa. Tutustumme myös jousimetsästyksen lainsäädäntöön.

Metsästyslaki tarjoaa raamit järkevälle metsästykselle

Joka vuosi tulee metsästyslakiin tai lähinnä asetuksiin muutoksia. Uusi metsästyslaki, jos niitä näin voisi kutsua, kohdistuu tiettyihin riistaeläimiin, saalisilmoituksiin, metsästysaikojen muutoksiin tai muihin vastaaviin asioihin. Nämä asiat on otettava metsästyksessä huomioon joko asetuksen voimaantulopäivänä tai sitten säädöksessä erikseen mainittuna ajankohtana. Myös jousiaseen käyttö on mainittu metsästyslaissa. Yleiset vaatimukset löytyvät 20§, joka on astunut voimaan vuonna 2017. Ampumakokeesta säädetään omassa asetuksessaan.

Laissa määritellään tarkasti, mitä eläimiä jousiaseella saa pyydystää sekä siellä sanotaan tarkasti millaista jousiasetta metsästykseen saa käyttää. Esimerkiksi jännittämiseen tarvittava voima mainitaan olevan 180 Newtonia. Nuolen kärjestä sanotaan, että sen on osuessaan eläimeen tapettava eläin välittömästi. Lisäksi samassa laissa säädetään, että mikäli jousella metsästää isompia sorkkaeläimiä on suoritettava ampumakoe. Joten laki myös määrää ampumakokeen sisällöstä, suoritustavasta ja suorituspaikasta.

Uusi metsästyslaki ei salli poikkeuksia

Vaikka jousella metsästäminen on varsin luonnonmukaista, ei metsästyslaki salli myös sillä poikkeuksia vaan kaikki on hoidettava lain sekä asetusten mukaan. Jahtimenetelmänä jousimetsästys on kokemus sinällään, koska se saattaa vaatia runsaasti aikaa, ennen kuin riistaa onnistuu kaatamaan. Jousimetsästäjä oppii huomattavan paljon luonnosta sekä eläimistä. Vaatiikin jonkin verran taitoa sekä luontotuntemusta, että pääsee sopivalle ampumaetäisyydelle ja voi käyttää jousta aseena.

Metsästyslaki määrittelee myös hyvin tarkasti sen, millaista nuolta pitää käyttää. Nuolivarsi on yleisemmin hiilikuituputkea ja nuolta ohjaa tavallisesti kolme sulkaa, jotka voivat olla muovia tai luonnonsulkia. Metsästysnuolen keskimääräinen paino on 35 grammaa. Riistalaukaus tulee suunnata aina vitaalialueelle. Se tarkoittaa, että pitää osua eläintä sydämeen tai keuhkoihin.

Vaani, hiivi ja houkuta

Jousiasetta käyttäessä varoetäisyydet ja todella hiljainen ääni antavat mahdollisuuden metsästää myös sellaisilla alueilla, jossa tuliaseiden käyttö on kiellettyä. Se voi liittyä turvallisuuteen tai meluhaittoihin. Jousiaseella metsästäessä voi käyttää apuna myös lintukoiraa tai ajokoiraa. Jousimetsästäjän on aina päästävä mahdollisimman lähelle saalista, jotta riistalaukaus voidaan tehdä. Myös kasino netissä on houkuttava ja sielläkin kaipaa kunnon osumaa. Samalla tavalla ei ehkä tarvitse hiipiä, mutta ainahan osuman tulee olla tarkka. Tarjolla onkin mitä erilaisempia kolikkopelejä.

Metsästysrikos säädetään laissa hyvinkin tarkasti. Laki ottaa kantaa laittomiin pyyntivälineisiin, jos metsästys aiheuttaa vaaraa joko ihmisille tai toisen henkilön omaisuudelle sekä muistettava on myös se, että moottoriajoneuvolla ei saa jahdata eläintä. Myös luvattomasta pyynnistä on säädetty tässä laissa. Metsästysrikoksesta annetut tuomiot ovat metsästyskielto, sakko tai vankeusrangaistus, joka voi olla enintään kaksi vuotta.

Metsästyslaki edellyttää koulutusta

Metsästys jousella ei poikkea millään tavalla muista aseista, vaan laki edellyttää kaikkien metsästäjien suorittamaan metsästäjätutkinnon. Koulutus kattaa lainsäädännön tuntemuksen lisäksi myös käytännön aiheita sekä luonnosta että metsästyksestä. Myös Jousimetsästäjäin liitto järjestää omia, perehdyttäviä kursseja. Niistä voidaan mainita IBEP -tutkinto eli International Bowhunter Education Program. Jousimetsästäjäin liitto antaa mielellään lisätietoa aiheesta.

Jos jousimetsästys kiehtoo niin paljon, että olisi mukava lähteä ulkomaille kokeilemaan metsästystä, sekin on mahdollista. Euroopassa metsästetään jousella monessa maassa. Näitä maita ovat Suomen lisäksi muun muassa Belgia, Ranska, Espanja, Portugali, Unkari sekä Turkki. Myös Australiassa ja Uudessa Seelannissa se on mahdollista.

Metsästyslaki on siis kaikille metsästäjille periaatteessa sama, vain aseet poikkeavat toisistaan. Samalla tavalla kuin ampuma-aseiden käyttäjille on eettiset periaatteet, ne on myös kirjoitettu jousimetsästäjille. Ne ovat vakiintuneita tapoja, tietynlaisia toiminnan periaatteita, jotka ottavat kantaa siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Näiden ohjeiden pohjalta on hyvä aloittaa mielenkiintoinen harrastus ja kehittyä lajissa mahdollisimman pitkälle ja toisaalta taitavaksi.